ZBOR TRENERA I SUDACA

ZBOR ODBOJKAŠKIH TRENERA

☐  PREDSJEDNIK
Elvis Jurić
Mob: 091 546 4858
Email: elvis.juric@pu.htnet.hr

☐  TAJNICA
Tatjana Kalaba
Mob: 098 855 069
Email: tonkovic17@gmail.com

☐  ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA
Elvis Jurić, predsjednik
Marin Ivanić, dopredsjednik
Ivica Puljiz, član
Tatjana Tonković, član
Ivica Radočaj, član

  ČLANOVI ZBORA TRENERA 2020. - 2021.
  PROGRAM RADA
  POZIV NA UPIS TEČAJA ZA TRENERE
  PRAVILNIK O LICENCIRANJU TRENERA HOS
  PRISTUPNICA

ZBOR ODBOJKAŠKIH SUDACA

☐  PREDSJEDNIK
Paolo Markulin
Mob: 091 900 2486
Email: paolo.markulin@gmail.com

☐  TAJNIK
Leopold Ostojić
Mob 098 908 2828
Email: leopold.ostojic@pu.t-com.hr

☐  POVJERENIK ZA SUCE
Paolo Markulin
Mob 091 900 2486
Email: paolo.markulin@gmail.com

☐  ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA
Paolo Markulin, predsjednik
Dean Poropat, dopredsjednik
Roland Ferenčić, član
Edi Grgorinić, član
Miroslav Andrijanić, član

  ČLANOVI UDRUGE SUDACA
  PROGRAM RADA 2020. – 2024.
  SEMINAR SUDACA HOS-a
  TEČAJEVI
  PRISTUPNICA SUDACA
  PRAVILNIK O STJECANJU ZVANJA I NAPREDOVANJA SUDACA